Page 364 - Detakta
P. 364

FÜSSE UND PUFFER
FEET
TYPE 1
TYPE 2
B
B
A
Material: Siehe Tabelle / See table   Farbe: Schwarz / Colour: Black
Temperaturbereich PVC / Working temperature PVC: -25°C ~ +60°C Temperaturbereich LD-PE / Working temperature PE-LD: -30°C ~ +60°C
1018 CA01 1017 CA01 1012 CA01 1021 CA01 1023 CA01 1015 CA01
1020 EA01 4708 EA01
Alle Maße sind in mm / All dimensions are in mm
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.000
1.000
1.000
1.500
2.500
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
ARTIKEL
P/N
TYPE
A
B
C
D
MATERIAL
VPE-Stckz.
MOQ-Pcs
1
Ø 12,0
Ø 2,5
3,5
6,5
WEICH PVC / SOFT PVC
1024 CA01
1
Ø 12,0
Ø 3,0
3,0
8,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 17,5
Ø 2,0
3,5
8,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1014 CA01
1
Ø 19,0
Ø 3,5
4,0
10,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 24,0
Ø 2,5
4,0
10,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1013 CA01
1022 CA01
1
Ø 21,0
Ø 19,0
Ø 19,0
Ø 3,0
3,5
10,5
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 3,0
5,0
12,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 4,0
5,0
12,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 19,0
Ø 5,0
5,0
12,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1011 CA01
1
Ø 29,0
Ø 4,5
6,5
12,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1
Ø 19,0
Ø 3,5
7,0
13,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1016 CA01
1
Ø 18,5
Ø4
12,5
18,0
WEICH PVC / SOFT PVC
1019 EA01
2
Ø 24,0
Ø 4,0
6,0
21,0
POLYETHYLEN LD-PE / POLYETHYLENE PE-LD
2
Ø 24,0
Ø 5,0
6,0
21,0
POLYETHYLEN LD-PE / POLYETHYLENE PE-LD
4707 EA01
2
Ø 24,0
Ø 6,0
6,0
21,0
POLYETHYLEN LD-PE / POLYETHYLENE PE-LD
2
Ø 24,0
Ø 7,0
6,0
210
POLYETHYLEN LD-PE / POLYETHYLENE PE-LD
362
www.fastpoint.de - info@fastpoint.de
A
D
D
C
E
   362   363   364   365   366